Γράψε "Waves" στο παρακάτω πεδίο
για να σιγουρευτούμε ότι δεν είσαι ρομπότ.

human